przemarznąć


przemarznąć
Przemarznąć na kość, do kości, na gnat zob. kość 10.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przemarznąć — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}przemarzać {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}przemarznąć II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IVb, przemarznąćnę, przemarznąćnie, przemarznąćnij, przemarznąćzłem, przemarznąćmarzł || …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przemarznąć — [wym. przemar znąć] dk Vc, przemarznąćnę, przemarznąćniesz, przemarznąćnij, przemarznąćmarzł a. przemarznąćnął, przemarznąćzła, przemarznąćzli, przemarznąćzły, przemarznąćzli, przemarznąćzłszy przemarzać [wym. przemar zać] ndk I, przemarznąćam,… …   Słownik języka polskiego

  • przemarzać — Przemarznąć na kość, do kości, na gnat zob. kość 10 …   Słownik frazeologiczny

  • gnat — Grzać, wygrzewać gnaty (na słońcu, przy piecu) zob. kość 5. Nie czuć gnatów zob. czuć. Patrzeć, gapić się, wpatrywać się jak sroka w gnat zob. sroka 3. Połamać, pogruchotać, poprzetrącać, policzyć, porachować komuś gnaty zob. kość 8. Rozprostować …   Słownik frazeologiczny

  • kość — 1. pot. Coś rozeszło się, rozlazło się po kościach «coś skończyło się bez przykrych skutków»: Na szczęście sprawa jakoś rozeszła się po kościach i wszystko dobrze się skończyło. Cosm 12/2000. 2. pot. Czuć coś w kościach «odczuwać skutki wysiłku,… …   Słownik frazeologiczny

  • nadmarznąć — [wym. nadmar znąć] dk Vc, nadmarznąćnie, nadmarznąćmarzł a. nadmarznąćnął, nadmarznąćmarzła, nadmarznąćmarzły, nadmarznąćmarzłszy nadmarzać [wym. nadmar zać] ndk I, nadmarznąćza, nadmarznąćają, nadmarznąćał «trochę przemarznąć (zwykle o roślinach …   Słownik języka polskiego

  • obmarznąć — [wym. obmar znąć] dk Vc, obmarznąćnie, obmarznąćnął a. obmarznąćarzł, obmarznąćzła, obmarznąćzli, obmarznąćzłszy a. obmarznąćnąwszy, obmarznąćnięty obmarzać [wym. obmar zać] ndk I, obmarznąćza, obmarznąćają 1. «pokryć się dokoła powłoką lodu,… …   Słownik języka polskiego

  • przeziębić — dk VIa, przeziębićbię, przeziębićbisz, przeziębićzięb, przeziębićbił, przeziębićbiony przeziębiać ndk I, przeziębićam, przeziębićasz, przeziębićają, przeziębićaj, przeziębićał, przeziębićany 1. «narazić kogoś, coś na działanie chłodu, zimna, a w… …   Słownik języka polskiego

  • przeziębnąć — dk Vc, przeziębnąćnę, przeziębnąćniesz, przeziębnąćnij, przeziębnąćziąbł, przeziębnąćziębła, przeziębnąćziębli, przeziębnąćziębły, przeziębnąćziąbłszy a. przeziębnąćnąwszy «bardzo zziębnąć; przemarznąć» Przeziębnąć do szpiku kości, na wskroś.… …   Słownik języka polskiego

  • uświerknąć — dk Vc, uświerknąćnę, uświerknąćniesz, uświerknąćnij, uświerknąćkł a. uświerknąćknął, uświerknąćkła, uświerknąćkli 1. pot. «zmarznąć, przemarznąć, zziębnąć» Można uświerknąć na takim mrozie. 2. gw. «umrzeć, zdechnąć» …   Słownik języka polskiego